SHARE

“То ще им се върне от Господа, не от мене.”

Бойко Борисов