SHARE

“Спасение в България няма – нито за младите, нито за тези, които са болни.”

Алберт Петков

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.