SHARE

Българският офис на международната организация за защита на животните „Четири лапи“ се обърна към еврокомисаря по здравеопазване и безопасност на храните Витянис Андрюкайтис относно ситуацията с обявената през лятото на миналата година епидемия от чума по дребните преживни животни и последвалите действия на Българската агенция по безопасност на храните и нейния изпълнителен директор.

„Седем месеца след обявяване на първото огнище на чума по дребните преживни животни все още няма яснота относно произхода на болестта в страната ни, не е определен и типът на вируса“, припомня д-р Марина Иванова, директор на „Четири лапи“ за България. „Тъй като БАБХ действа абсолютно непрозрачно, а и за мнозина експерти взетите до момента мерки са със съмнителна ефикасност, ние се обърнахме към Европейската комисия с молба да изяснят ситуацията и да потвърдят доколко действията на агенцията са в синхрон с европейското законодателство.“

Още от обявяването на епидемията експерти на „Четири лапи“ следят ситуацията в Странджа и тъй като до момента наблюденията им са доста по-различни от официално обявената от БАБХ информация, от организацията държат да получат отговор от еврокомисар Андрюкайтис на няколко въпроса, по които и до момента БАБХ мълчи:

–       Доколко първата заповед на изпълнителния директор на БАБХ за умъртвяване на дребни преживни животни в Странджа от 20.06.2018 г., издадена, преди да бъде обявено първичното огнище на заболяването, както и преди диагнозата да бъде потвърдена от Европейската референтна лаборатория за чума по дребните преживни животни, нарушава разпоредбите на европейското законодателство.

–       Дали предприетите мерки от БАБХ за унищожаване на всички животни в населените места, за които е имало съмнение за вируса, не са прекалено крайни.

–       Доколко ЕК счита, че вместо при съмнения за заболяване да се премине към масово унищожаване на селскостопански животни и изплащане на крупни обезщетения на собствениците, е по-добре да се ваксинират животните превантивно.

–       Дали референтната лаборатория е типизирала установения у нас вирус и ако не – в какъв срок трябва да направи това.

–       Дали ЕК счита, че с бездействието си в първите дни след обявяването на епидемията, и по-специално липсата на мерки за ограничаване на движението на хора и животни, БАБХ е допринесла за разпространението на болестта.

–       Дали ЕК счита за правилен подхода на БАБХ да не информира собствениците на дребни преживни животни за предстоящото умъртвяване на стадата им и доколко пълната непрозрачност е удачен начин за ограничаване на укриването на животни от техните собственици.

–       Извършвани ли са проверки от страна на ЕК върху дейността на БАБХ като компетентен орган по здравеопазването на селскостопанските животни в Република България за ограничаване на заболяването чума по дребните преживни животни, какви са резултатите от тези проверки и има ли наложени санкции за страната ни.

–       На какво основание е издадена заповедта на изпълнителния директор на БАБХ, разрешаваща на собствениците от засегнатите от чумата по дребните преживни животни райони да закупят нови животни и дали тази заповед е в съответствие с  рестрикциите, които ЕК е наложила.

„Четири лапи“ очакват информацията, която получат в отговор на запитването си, да бъде открита и безпристрастна и да внесе яснота доколко действията на Българската агенция по безопасност на храните са координирани с комисията, както и доколко комисията е подробно информирана за ситуацията у нас. Не на последно място, от организацията очакват отговора на комисията да изчисти всички неясноти и съмнения относно обработката на пробите, какъв е типът на установения у нас вирус, как той е влязъл в страната ни и доколко липсата на информация по този въпрос от обявяването на епидемията до момента не излага на риск животновъдството и добруването на дребните преживни животни в целия Европейски съюз.

* На корицата: Дамян Илиев, изпълнителен директор на БАБХ

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.