SHARE
Реалистично е България да се присъедини към ERM II и Банковия съюз до една година, но процеса ще бъде оценен след мониторинг и ще бъдат взети предид усилията на страната за борба с корупцията и съдебната реформа.
 
Ако бъдат октрити проблеми, процесът може да отнеме и по-дълго време.
 
Това заявиха на съвместна пресконференция председателят на Еврогрупата Марио Сентено и представители на Европейската централна банка и Европейската комисия късно в четвъртък.

Европейската централна банка и Европейската комисия специално подчертаха, че ще наблюдават финансовите реформи, но и съдебната реформа и борбата с корупцията.

Председателя на Еврогрупата Марио Сентено: Приветстваме усилията на България и предполагаме, че България ще се присъедини ERM II и Банковия съюз едновременно. 

През това време се очаква в идните дни България да подаде искане за “близко сътрудничество с Европейската централна банка”, при което ще бъде извършен многостранен мониторинг на финансовия сектор на страната:

Има пакет от задължения, които България трябва да изпълни – банкови и небанкови дейности и преструктуриране на различни финансови операции, сред които и борбата с прането на пари. 

Мониторингът ще е в три измерения – правен, надзор и оценка на българските бондове и стрес тест. Този процес се очаква да бъде завършен за една година. Когато България изпълни тези условия, Брюксел ще е готов да даде зелена светлина за по-близко сътрудничество и членство в ERM II.

ЕЦБ и ЕК ще наблюдават усилията на България във финансовия сектор, както и дейността им в съдебната реформа и борбата с корупцията.

Тези принципи ще важат и за бъдещите страни членки, които искат да се присъединят към еврозоната.

Въпрос на журналист от Financial Times: Колко са важни докладите за съдебната реформа и борба с организираната престъпност?

Еврокопейската комисия заяви, че няма изрично указано условие за приключване на механизма за наблюдение, но механизмите за борба с корупцията и организираната престъплност “са важни критерии, които се взимат предвид при оценката, но не са формални критерии”.

Въпрос от журналист от Bloomberg: Реалистичен ли е едногодишният срок за приемане на България в ЕRM II?

Отговор от Европейската централна банка: Механизмът за надзор и оценка се очаква да отнеме една година, “но зависи какво открием” при наблюдението на страната. При проблеми “може да отнеме и повече време”.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.