SHARE

Много пъти сме дискутирали безсмислието на АЕЦ “Белене”. Но слабост на всички критики е, че фокусът е почти изцяло върху финансовия аспект на проекта – как ще се отрази на икономиката, енергетиката и данъкоплатците един мастодонт с остарели технологии. За експертите е известно, че АЕЦ “Белене” като чисто бизнес начинание е почти невъзможен проект без или държавни гаранции, или договори с държавна компания за изкупуване на произведеното електричество.

Казвам “почти”, защото изглежда се появи инвеститор – китайска държавна компания, която – според правителствени източници – е готова да инвестира в проекта без нито едно от двете условия.

И официалната българска позиция е – какво по-хубаво от това да “спасим” похарчените вече 2-3 милиарда, която звучи напоително приспивно за ушите на лековерния български данъкоплатец.

За това, което истински мотивира нашите политици – всички се досещаме. Но ако предположим за момент, че китайската компания наистина няма да търси държавни гаранции или договори за тока – което е крайно съмнително, – тогава какво може да ги мотивира?

Ето няколко предложения:

1. икономически аспекти:
– доставчик на енергия за европейските пазари независимо от рентабилността на проекта
– пласиране на собствени технологии поради нарастващите ограничения за ползването на ядрена енергетика у дома и за да не се пречи на продължаващото бурно развитие на ВЕИ технологиите, където в някои аспекти Китай е световен лидер

2. (гео)политически аспекти:
– част от геополитически план за ускорено придобиване на стратегически активи в Източна Европа
– прокарване на политическо влияние върху местните правителства, вкл. компрометиране на демократичната държава (което може вече да е започнало)

Вече е известно как работят китайските инвестиции в слаби (подчертавам слаби, за да избягам примера с китайската ядрена инвестиция в UK) държави, вкл. демокрации; имаме опита на държавите в Африка и Южна Азия. Не е известно само дали някой български политик това го интересува.

Или пак ще ни продават легендата за България като мост между Запада и Изтока и България – пример за западна демокрация с руска и китайска ядрена централа.

Лошото, че следващите поколения българи ще плащат за “плодовете” на днешните политически решения.

Текстът е препубликуван от фейсбук профила на автора. Заглавието и акцентите са на редакцията на “Терминал 3”. 

SHARE
Доктор по икономика, управляващ съдружник на инвестиционна консултантска компания "Маконис". В дългогодишната си кариера на инвестиционен консултант е ръководил голям брой проекти за сливания и придобивания, бизнес оценки и финансирания в редица страни от Източна Европа и Ирландия.