SHARE

По време на тоталитарното управление на Българската комунистическа партия аварии и трудови злополуки са довели до хиляди смъртни случаи, а нанесените щети са за милиони. Само за периода 1970-1973 г. са станали 253 941 такива инцидента, при които са загинали 2133 работници.

Това разкрива документ на МВР-ДС, който desebg.com публикува онлайн. Той е от 1975 г. и представлява строго секретен доклад за „По-важни причини за авариите и произшествията в промишлеността и някои страни от работата на органите на МВР за предотвратяването им”.

Металургичният комбинат „Кремиковци” е посочен като един от големите обекти, в които авариите се увеличават ежегодно. За първата половина на 70-те години на ХХ век те са 5434 на брой, а щетите от тях са за 19 млн. лв. Не е произведена продукция за над 2,5 млн. тона.

Подобна е и картината и в други големи промишлени обекти. „Значителни загуби причиниха на народното стопанство авариите в енергодобива”, е посочено в строго секретния доклад.

Най-голямата авария в енергетиката за онзи период е през 1975 г. в ТЕЦ „Първа комсомолска” в гр. Гълъбово, Старозагорски окръг, при която са загинали 35 души, а щетите са възлезли на 35 млн. лв.

„Още по-чести и по-тежки са авариите в химическата промишленост. През последните три години избухнаха експлозии, съпроводени с пожари, в НХК – Бургас, в ХК (химически комбинат) „К. Маркс” – Девня, ХК – Димитровград, завод „П. Караминчев” и др., щетите от които надминаха 10 млн. лв.”, се признава в доклада.

В него са посочени и основните причини за високия ръст на авариите и злополуките:

  • неспазване на техническите и технологическите изисквания и правилата за противопожарна охрана;
  • извършване на недоброкачествен и ненавременен ремонт;
  • слаба квалификация на експлоатационния персонал и недостиг на работна ръка и др.

В края на доклада са поместени таблици с подробни статистически данни за авариите и злополуките в периода 1970-1973 г. и отделно за МК “Кремиковци”.

Документът е включен в разширения електронен вариант на сборника „Държавна сигурност – профсъюзите, стопанският живот и работниците” на Комисията по досиетата, 2015 г.

Автор: Христо Христов
Текстът е препубликуван от сайта dese.com

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.