SHARE

През януари тази година Столичният общински съвет направи опит да продаде на търг 4-те общински коня от конната база в Борисовата градина.

Конете, на които са се учили да яздят и да обичат животните хиляди софийски деца, вече били възрастни, във влошено здравословно състояние, станали ненужни. Общинската комисия по икономика и собственост вече беше одобрила продажбата на тези животни, които са “дълготрайни биологични активи” на общинското дружество “Спортна София 2000 ЕАД”.

Тогава остро възражение от моя страна на заседание на общинския съвет, което получи широк отзвук в обществеността, успя да предотврати станалите в тежест “вещи” с имена Беатрис, Принц, Рапира и Марта да бъдат продадени – твърде вероятно за месо. Страх ме е да си представя как, ако аз не бях член на общинския съвет, тази точка щеше да се приеме, без на никого да му мине окото и “активът” да бъде продаден.

В този случай обаче председателят на общинския съвет даже пое ангажимент следващото им предложение да даде гаранции за съдбата за конете.

Друг важен момент е, че проектът за подробен устройствен план на Борисовата градина предвижда премахването на тази конна база, засега под донякъде благовидното намерение за строителство на нови алеи?! Още тогава изразих съмнение защо този терен от 7000 кв.м се разчиства от коне. Така ще бъде предопределено още преди проектът да бъде приет, че предназначението на терена няма да е за конна база.

Още повече че единият от конете – Марта – според приложените за търга документи е млад и в добро състояние, което провокира съмнение в горепосочените мотиви на собственика да ги продаде.

Шест месеца по-късно Лорита Радева, председател на комисията по околна среда, внася предложение конете да бъдат предоставени за отглеждане на неправителствена организация. Предложението е внесено на 23 юли, за приемане на 26 юли и до последно не е достъпно дори във вътрешната страница за общинските съветници.

Когато се появява, се оказва, че е една страничка без нито един съпътстващ документ и целият процес се уповава само на изключително позитивния факт, че неправителствената организация е “АР – София” – организация с огромен авторитет в природозащитните среди.

Това ме успокои, но не и от гледна точка отношението на общината към поверените й животни: една страничка, с която се отървава – няма предложението на НПО, няма проектодоговор, няма данни колко е издръжката и как ще се гарантира от собственика им – общината, че всекидневно ще е наличен ресурс за отглеждането им.

Не се споменава дори къде ще отидат, в коя база и при какви условия. Притесних се да не би общинските животни в конната база в Борисовата градина да са страдащи и да бедстват и да се налага да бъдат спешно спасени.

И управляващите Столичната община да са имали информация за това, да не са я дали публично и да не са взели мерки до момента. На заседанието на общинския съвет председателят му и Лорита Радева заявиха, че предаването няма спешност, тоест поеха отговорност, че няма данни животните да страдат, където се намират.

В момента конете се стопанисват от неправителствена организация, която се занимава с хипотерапия на деца и възрастни с увреждания. Ето какво успях да постигна с поставените въпроси относно добруването на конете и отговорността на собственика им – Столичната община: след ангажимент на председателя на общинския съвет ще бъда включена в целия процес по уреждане на взаимоотношенията по предаване на конете за отглеждане от “Спортна София 2000 ЕАД” на Фондация “АР София”.

По този начин очаквам да ми бъде дадена възможност да изясня пред обществото всички въпросителни относно сегашното състояние на животните и гарантиране на издръжката, както и на живота и здравето им.

Ще го направя и допитвайки се до професионалисти, които работят с коне и познават отлично необходимите условия за благосъстояние на тези специфични животни. В решението, което целият съвет прие единодушно, беше добавено да се възложи да се организира конкурс за отдаване на базата в Борисовата градина със специфично конкурсно условие “за конна база” до приемането на устройствен план за територията на Борисовата градина.

Аз лично ще се боря и при приемането на този план в центъра на София да има конна база, в която децата на града да имат допир и да си създават отношение към животните и която да бъде леснодостъпна и за хората с увреждания.

Така столицата ни ще може да продължи да се гордее с парк, равняващ се на тези в Мюнхен и Виена, Лондон, Париж…

Автор: Марта Георгиева
Общински съветник от ДСБ

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.