SHARE

“Много често домашното насилие е предизвикано от самия пострадал.”

Димитър Стоянов,
БСП

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.