България е най-нетолерантна към гейовете в ЕС

България е най-нетолерантна към гейовете в ЕС

SHARE

Само 39% от българите са съгласни с твърдението, че гейове, лесбийки и бисексуални хора трябва да имат същите права като хетеросексуалните. В ЕС по-нисък процент споделящи това мнение има само в Румъния (38%) и в Словакия (31%), сочат данните от последното проучване на Евробарометър, проведено през май.

В противоположния край са Швеция (98%), Холандия (97%) и Испания (91%).

България е на последно място по процент на хората, които смятат, че няма нищо лошо в сексуална връзка между двама души от един и същ пол. Само 20% са на това мнение за разлика от 71%, който не са съгласни с него.

За разлика от повечето българи 95% от шведите, 92% от холандците и 90% от датчаните са съгласни с горното твърдение. Най-близо до България са Латвия (25%), Словакия и Румъния (и двете по 29%).

16% от българите смятат, че еднополовите бракове трябва да бъдат разрешени в Европа. Близки по резултати до България са Словакия (20%) и Латвия (24%). За разлика от тях 92% от хората в Холандия и Швеция, които мислят, че еднополовите бракове трябва да бъдат разрешени в Европа.

Само 12 на сто от българите смятат, че е редно транссексуалните хора да могат да променят документите си, за да отговарят на вътрешната им полова идентичност.

И по този показател сме на последно място в ЕС. На противоположния край са испанците – 83 на сто и малтийците – 82%.

На въпроса дали според тях в документи като паспорти и актове за раждане освен женски и мъжки пол трябва да има опция за “Друг” за хората, които не се идентифицират като мъже или жени “Да” казват само 7% от българите, а “Не” – 74%.

Преди България са Унгария (13% – “Да”; 77% – “Не”), Словакия (21% – “Да”, 66% – “Не”) и Румъния и Латвия (21% – “Да”, 67% – “Не”). На противоположния край са Малта (67% – “Да”, 20% – “Не”), Испания (63% – “Да”, 21% – “Не”) и Холандия (61% – “Да”, 36% – “Не”).

Повечето българи (60%) не биха се почувствали добре, ако най-високата избираема политическа позиция в страната им бъде заета от гей, лесбийка или бисексуален човек. Най-малко българи в ЕС (18%) нямат проблем с това.

Умерено комфортно биха се почувствали 11% от анкетираните. Близки до България отново са Румъния и Литва. На обратния полюс е Холандия (93% – “комфортно”; 3% – “умерено комфортно”; 3% – “некомфортно”).

Попитани дали биха се чувствали добре, ако детето им е в романтична връзка с човек от същия пол, само 7% дават положителен отговор (най-малко в ЕС). На обратното мнение са 80% от българите (най-много в ЕС).

България отново е на последно място в ЕС по процент на хората, споделящи мнението, че уроците и материалът в училище трябва да включват информация за многообразието по отношение на сексуалната ориентация (гейове, лесбийки или бисексуални хора) – 38% споделят това мнение, 50% не са съгласни (само в Унгария са повече – 51 на сто), а отговор “Не знам” дават 12%.

Че учебният материал трябва да включва информация за транссексуалните хора смятат 34% от българите (последни в ЕС), за разлика от 53%, които са на обратното мнение (отново само в Унгария са повече – 55 на сто).

Двадесет и девет процента от българите смятат, че дискриминацията на основа на сексуалната ориентация (към гейове, лесбийки и бисексуални хора) е широко разпространена, че се среща рядко мислят 45% от анкетираните в страната. Отговор “Не знам” дават 20 на сто.

Според 23% от българите има широко разпространена дискриминация към транссексуалните хора. На противоположното мнение са 40%.

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.