SHARE

На 8 и 9 юли се проведе дългоочакваната среща на върха на НАТО във Варшава. Очакванията към нея бяха повече от големи, тъй като Алианса е изправен пред сериозни заплахи за своята идентичност.

След срещата бе публикувано обширно комюнике, в което са изложени основните позиции на НАТО. От Терминал 3 решихме да Ви представим някои от основните акценти за предизвикателствата и пред НАТО и България в частност и приетите по време на срещата на върха във Варшава решения.

 

Заплахите пред НАТО

5. Създаде се ситуация на несигурност и нестабилност около периферията на НАТО и отвъд нейните предели. Алиансът е изправен пред редица изпитания за своята сигурност и заплахи, чийто произход идва от изток и от юг; от държавни и недържавни субекти; от военни сили и от терористични, кибер и хибридни атаки. Агресивните действия на Русия, включително провокативните ѝ военни действия в периферията на територията на НАТО и демонстрираната готовност да постигне своите политически цели чрез заплахи и използване на сила, са източник на регионална нестабилност, представляват фундаментално предизвикателство към Алианса и увреждат евроатлантическата сигурност, а също и заплашват нашата дългосрочна цел за единна, свободна и мирна Европа. Нашата сигурност също е дълбоко засегната от състоянието на сигурността в Близкия изток и Северна Африка, което значително се влоши. Безпрецедентно се покачи и интензивността на тероризма, особено извършваният от т.нар. Ислямска държава в Ирак и Леванта (ИДИЛ)/ДАЕШ, и той се превърна в пряка заплаха за нашите нации и международната общност. Нестабилността на Близкия изток и Северна Африка също допринесе за бежанската и мигрантска криза.

 

Действията и политиката на Русия

10. Дестабилизиращите действия и политики на Русия включват: продължаващото незаконно и нелегитимно анексиране на Крим, което ние не признаваме и призоваваме Русия да прекрати; нарушаването на суверенни граници чрез сила; умишленото дестабилизиране на Източна Украйна; мащабните внезапни обучения, които противоречат на духа на Виенския документ и провокативните военни действия около границите на НАТО, включително в балтийския, черноморския и източносредиземноморския регион; безотговорната и агресивна ядрена реторика, военните концепции и съответният им потенциал; и непрестанните нарушения на въздушното пространство на съюзническите държави. В допълнение, руската военна интервенция, значителното военно присъствие и подкрепа за режима в Сирия и значителното военно присъствие в Черно море, което се използва, за да се покаже сила над източносредиземнорския регион, излагат на допълнителен риск и предизвикателства сигурността на съюзниците и другите държави.

 

Ситуацията с Крим

17. Русия носи пълната отговорност за сериозното нарушаване на човешките права на Кримския п-ов, включително по отношение на дискриминацията на кримските татари и други членове на местните общности. Ние настояваме de facto руските власти да предприемат необходимите действия, за да подсигурят безопасността, правата и свободите на всички живеещи на полуострова. Международни наблюдатели трябва да бъдат допуснати, за да извършат ключовата дейност по защита на човешките права. Ние осъждаме продължаващото изграждане на широкообвхатни военни съоръжения на о-в Крим и сме притеснени от руските усилия и оповестени планове за допълнително изграждане на военни съоръжения в черноморския регион.

 

Предизвикателствата пред НАТО

23. Изправени сме пред нарастващи предизвикателства в Балтийския и Черноморския, Северноатлантическия и Средиземноморския региони, които са от стратегическо значение за Алианса и нашите партньори. Русия продължава да засилва нейните военни нагласи, да увеличава военната си дейност, да разполага нови високотехногични средства и да предизвиква регионалната сигурност. Тези развития водят до увеличената непредсказуемост, която може да бъде смекчена единствено чрез реципрочна прозрачност и предприемане на мерки за намаление на риска. Признавайки неделимостта на сигурността на съюзните държави, ние ще продължим да следим от близо ситуацията в тези региони. Нашият отговор ще бъде нагоден към специфичните обстоятелства във всеки регион. Ние също така ще работим със заинтересованите страни, за да подобрим осведоменстта за ситуацията и да разработим общ подход към нарастващите предизвикателства.

В Балтийския регион, където ситуацията се влошава от 2014 г., съюзните държави са разработили взаимноизгодно партньорство с Финландия и Швеция по широк спектър от проблеми. Ние сме признателни за значителния принос на Финландия и Швеция към водените от НАТО операции. Ние сме решени да продължим процеса за допълнително подсилване на сътрудничеството ни с тези партньори, включително и чрез регулярни политически консултации, споделяне на информация и общи учения, за да можем да отговорим на общите предизвикателства по навременен и ефективен начин.

В Черноморския регион, положението със сигурността също се влоши през последните години. Ще продължим да съблюдаваме за последствията за НАТО от развитието на региона и ще имаме предвид това развитие в подхода и политиките на Алианса.

Ще продължим да подкрепяме, когато е уместно, регионалните усилия на крайбрежните черноморски държави за подигуряване на сигурност и стабилност. В тази връзка също така ще подсилим диалога и сътрудничеството ни с Грузия и Украйна.

В Северноатлантическия регион, както и другаде, Алиансът ще бъде готов да възпре и да се защити от всякаква потенциална заплаха, включително и срещу морските линии за комуникация и морското настъпление към територията на НАТО. В този контект, ние ще продължим да подсилваме нашият военноморски потенциал и повишаваме цялостната осведоменост около ситуацията.

 

Балтийските държави и Полша

40. Решихме да установим засилено присъствие в Естония, Латвия, Литва и Полша, за да покажем по недвусмислен начин солидарността, решителността и способността ни да действаме, чрез незабавен отговор на всяка агресия, в рамката на цялостното ни позициониране. Започвайки от началото на 2017 г., засиленото присъствие ще се състои от мултинационални сили, осигурени от водещите нации и други съюзници на доброволен, устойчив и ротационен принцип. Те ще бъдат разпределени между четири батальонни бойни групи, които ще действат в синхрон с националните сили за сигурност, ще присъстват за постоянно във въпросните страни и ще бъдат придружени от приложна стратегия за подкрепление. Ние приветстваме готовността на Канада, Германия, Обединеното кралство и Съединените щати да служат като водещи нации, които ще подсигурят силно мултинационално присъствие съответно в Латвия, Литва, Естония и Полша. Също така приветстваме предложението от страна на Полша да предостави действащ дивизионен щаб като основа за създаването на щаб за многонационалната инициатива, при висящо решение за модалностите на Съвета на НАТО. Признаваме и съществената роля на държавите домакини за осъществяване на подсиленото присъствие. Също така приветстваме допълнителния принос на останалите съюзници в подкрепа на това важно усилие. Отчитаме и значителните средства, с които са се ангажирали съюзните държави.

 

Югоизточна Европа

41. Също така ще създадем, пригодено към ситуацията, присъствие в югоизточната част на Алианса. Подходящите мерки – адаптирани към Черноморския регион и включващи румънската инициатива за създаването на многонационалната бригада, която да подпомогне за подобряването на интеграционното обучение на съюзнически военни части под ръководството на щаба на Многонационална дивизия “Югоизток” – ще допринесат за подсилването на възпирателния и отбранителнителния потенциал, осведомеността около ситуацията и демонстрациите на намерението на Алианса да действа без ограничения в мирно време. Също така това ще бъде силен сигнал на подкрепа към регионалната сигурност. Ще бъде анализирани и възможностите за подсилване на военноморското и военновъздушно присъствие на НАТО.

 

Инициативи на НАТО

 

78. Мултинационалните и национални инициативи имат важен принос към възможностите и способностите за развитие и усилване на нашия потенциал. НАТО ще продължи да работи в близост с ЕС, съгласно договореностите ще се стремим да направим така, че “умната отбрана” и инициатвитите на ЕС за обединяване и споделяне на способностите да се допълват една друга, а също така да бъде избегнато и ненужното дублиране и да бъде постигнат максимален ефект.

На срещата на върха в Уелс, шест съюзни държави, водени от Дания, дадоха началото многонационална инициатива, която да задоволи техните нужди за боеприпаси с висока прецизност “въздух-земя”. Приветстваме и прогреса, направен от групата от тогава насам, включително и с присъединяването на нови две съюзни държави, а така също и за провеждането на първата многонационална продажба с помощта на инициативата на САЩ за поръчки от други държави. Приветстваме и прогреса направен по прилагането на  концепцията за рамковите страни на НАТО. Група от 16 съюзни държави, водени от Германия, работи по създаването на по-големи формации, с които да се създадат сили и средства готови за действие. Друга група, която е водена от Италия и се състои от шест държави, изготвя програма и планира действия, насочени към подкрепата на оперативните задължения на Алианса. Приветстваме и инициативата за гарантиране на европейската сигурност на САЩ, включително и ротационната бойна група от бронетанкови бригади. Приветстваме и инициативата TACET, която ще разпространи развитието, оперативната съвместимост и ученията, така както и ще подсили способността на НАТО да отговаря на предизвикателствата пред балтийския регион. Също така приветстваме инициативата CJET, която ще създаде подобно взаимодействие между Румъния и България. Приветстваме и прогреса по водената от Обединеното кралство мисия на експедиционни сили, която е съставена от седем съюзни държави и силите са с висока степен на готовност и подвижност. Също така приветстваме проведените проверки по време на обученията през 2016 г. на общите експедиционни сили на Франция и Германия, които ще подсилят способността на Алианса да реагира бързо при отправено предизвикателство. Привестваме и решението на Вишеградската група да предостави присъствие в балтийските страни през 2017 г., основано на ротационен принцип, с цел да бъдат проведени учения и да се предостави подкпрепа на съюзните страни. Също така приветстваме и писмото за намерение за многонационално сътрудничество в областта на въздушните средства за електронна война. Приветстваме и усилията на държавите от НАТО за това как да отговорят най-удачно на съществуващата зависимост от остарявящата руска военна техника.

 

Афганистан

84. В отделна декларация, която ще излезне днес, заедно с Афганистан и нашите партньори от “Решителна подкрепа”, ние препотрвърждаваме нашата взаимна готовност да подсигурим дългосрочна сигурност и стабилност в Афганистан. НАТО и неговите партньори в операцията поеха ангажимент да поддържат мисия “Решителна подкрепа” и след 2016г. чрез гъвкав регионален модел, чрез който ще продължим да предоставяме обучение, съвети и помощ на афганистанските институции и сили за сигурност; както и да продължат националните приноси към финансовата издръжка на Нациолнатата афганистанска отбрана и сили за сигурност, включително до 2020 г.; и създаването и подсилването на Трайното партньорство. Афганистан също пое значителен брой задължения. НАТО и неговите партньори в операцията ще продължат да изграят важна поддържаща роля.

 

Грузия

112. Приветстваме важния прогрес направен при въвеждането на Съществения пакет от мерки НАТО-Грузия, който бе инициират по време на срещата в Уелс. Повече от 30 екперта от съюзни и партньорски държави сега подкрепят Грузия в множество сфери на сътрудничество. Грузия изпълнява своята роля в отпускането на значителни средства към това начинание. Центърът за обучение и оценка, който помага за подсилването на грузинскатата самоотбрана е вече изграден и функциониращ. Ще продължим да предоставяме необходимите средства за прилагането на Съществения пакет, който цели да подсили грузинския капацитет и следователно постигне прогрес по подготовката за членство на Грузия в Алианса. Постигнахме съгласие и за допълнителни практически начини, по които да бъдат засилени усилията, включително подкрепата за грузинските възможности за овладяване на кризи, обучения, военни учения и подобрения в стратегическите комуникации. Съюзниците ще предоставят на Грузия подкрепя за развитието на грузинското въздушно и морско наблюдение. Също така ще задълбочим нашия фокус към сигурността на черноморския регион.

 

*Заглавията на отделните теми са на Терминал 3.

Над  материала работи Йордан Цалов