SHARE

“Всички останали дейности, които не са изрично изброени, са забранени по смисъла на юридическия способ на тълкуването.”

Николина Ангелкова

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.