Абсурд: Галя Димитрова

“Беше тежко, но много добре обмислено решение да не си прекратя отпуската. Човек трябва да е отговорен не само в професионален, но и в личен план.” Галя Димитрова, шеф на НАП