Реклама в сайта

Реклама в сайта

Създаването и публикуването на материали в сайта на Терминал 3 ни коства големи усилия.

Ето защо Терминал 3 публикува на страниците си търговска реклама.

reklama-t3-adv-maket

reklama-t3-adv-maketРекламна тарифа (в PDF)

Цените са без ДДС.

Изработката на рекламни форми и публикуването на реклама в мобилната версия на изданието са предмет на допълнително договаряне.

Терминал 3 държи на прозрачността, спазването на етични стандарти и на националните етични правила за реклама и търговска комуникация. (прочети повече)