SHARE

Кондоминиум.

Тази дума инкогнито, добре замаскирала се като при активно мероприятие, навлиза в нашата, българската геополитическа действителност.

Не, не си мислете, че това е някаква цинична или еротична дума!

Кондоминиум произлиза от латинските думи Con — заедно и Dominium — владение. Тя на езика на международните отношения означава съвместно владеене, съвместна власт, съвместно управление на една територия от повече от една държава.

За България това може да означава, на първо време ако не де юре, то де факто, съвместно – и заедно, и поотделно – влияние на две държави върху вземаните от нея решения в ключовите сфери на националната ни сигурност – политическата, икономическата, финансовата, социалната, екологичната, културната, информационната, свързаната с престъпността, със специалните разузнавателни служби, с тероризма, с прането на пари, с религията, с ценностите, с историята, паметта и културата и т.н.

И тези две държави, които са се запътили към установяването – пак казвам – засега де факто и все още не де юре – на кондоминиум в България, на България и над България, са Турция и Русия.

Обърнете внимание как нашият президент и нашият премиер се надпреварват кой да бъде по-близо до сърцето на Ердоган и Путин. Единият се прегръща с Ердоган у нас, другият – у тях. Единият пътува трескаво на аудиенция при Путин, другият още същата седмица е там също на аудиенция при него.

Така Съдбата ни дава знак.

А заедно с нея ни махат, намигват и подсказват също така нейните посестрими – Ориста, Участта и Кармата.

Турция и Русия са максимум регионални сили като потенциал, но като амбиции те се възприемат за надрегионални такива, а оттук до себеоценката си на велики сили е само една крачка.
Голямата планета може да промени траекторията на малката, да предизвика в нея значителни трусове, колосални приливи и отливи само с мащаба си, със силата на гравитацията, дори нищо друго да не предприема. Какво остава да реши да й направи нещо съвсем съзнателно и целенасочено.

А България – заради катастрофалното отсъствие на лидери и бедствийния дефицит на лидерство и заради безумно проклетия начин, по който си направихме Прехода, е смаляващо се до изкуствен спътник хаотично блуждаещо из времето и пространството, тяло, попадащо в траекторията не на една огромна геополитическа планета, а на цели две!

Те поотделно не крият амбициите си да влияят, че дори и да въздействат върху страната ни и нейните стратегически приоритети и външнополитическа ориентация, а заедно не биха се поколебали да си организират един взаимно полезен им и взаимно изгоден кондоминиум в България, на България и над България.

А да напомня пак, че кондоминиум не е някаква цинична или еротична дума, а всъщност означава в случая съвместно владеене, съвместна власт, съвместно управление на нашата територия от две държави.

Време е вече да обърна внимание върху думата „територия“.

Тя е много адекватна, защото България все повече се превръща в коридорна територия с обслужващи функции, населявана от спасяващи се поединично индивиди и управлявана от стратегически безидеен и все по-корупмиран елит.

Точно такива територии днешните Турция и Русия не просто обичат, а направо обожават – всяка със своята религиозна до фанатизъм вяра, вградена до екстремизъм в геостратегическите им амбиции, геополитическите им мании и геограндоманските им вождове.

Обречена ли е България?!

Някой ще каже – да! При този раздиран от противоречия и разбиван от популизъм и демагогия, егоизъм и шовинизъм на част от лидерите Европейски съюз. И при тази НАТО с размита ако не полова, то политическа идентичност, която ще падне като първа жертва не на Истанбулската конвенция, а на Истанбулския изборен султанат.

Аз обаче изповядвам максимата, че Надеждата като първа глупачка умира последна и затова продължавам да се надявам, че нашият народ ще се опомни, ще разбере, че тези лидери не са лидерите, от които той има нужда, защото са провинциални, клаустрофобични, късогледи и оф-лайн.

И опомняйки се, той ще спре тенденцията на превръщане на България в кондоминиум на Турция и Русия и ще се завърне към корените на единствено спасителната своя политика за сигурност и отбрана, външни отношения и вътрешен ред – европейската и демократичната, базирана на новите управленски и комуникационни технологии, сценарийно планираща и визионерски прогнозираща, провеждана от образовани и интелигентни млади он-лайн лидери и втъкана в дългосрочна национална стратегия за оцеляване, развитие и просперитет.

Автор: Николай Слатински
Текстът е препубликуван от фейсбук профила на автора

SHARE
Смислен прочит на събитията, които имат значение.