SHARE

Институтът за развитие на управлението (IMD) публикува своя анализ за световната конкурентоспособност през 2018 г. – според него благодарение на ЕС българската икономика продължава бавно да се възстановява, но без да блести. През 2018 г. България заема 48-о място от 63 страни при 49-о през миналата. Подобрението спрямо 2015 г. е със седем позиции, но спрямо 2007 г., когато страната е била на 41-во място, има влошаване. Това съобщава българският партньор в проекта – Центърът за изследване на демокрацията. Публикуваме коментара на Евгений Кънев по повод изследването.

Българската икономика продължава да бъде с ниска конкурентоспособност, като се обляга на благоприятни въшни фактори като общия икономически подем на еврозоната, ниските лихви и все още приемливите нива на цените на нефта. Последните два фактора на растежа (и конкурентоспособност на база цена) обаче , а с това и първият вероятно ще бъдат изчерпани до година-две. Освен в сектора на информационните и комуникационните технологии почти няма други добри новини. Цената на труда няма как да расте с администривно увеличение на МРЗ. В крайна сметка цели отрасли за износ зависят от ниската цена на труда в БГ, чието относително запазване ще става критично важно за оцеляването им с покачването на цените на петрола.

Просто за по-високи заплати е нужна по- образована и квалифицирана работна сила, но преди всичко предприемачи, които да създават такива работни места (ето защо страдаме от спада на западни чужди инвеститори). Затова – както и в други области – и тук промяната ще е поколенческа.

Прави впечатление, че добрите показатели на публичните финанси прикриват остри дефицити в редица публични системи, които стоят затлачени от години поради липса на смислени структурни реформи (иначе опити за глупости бол) и така генерират проблеми, тежащи на всички данъкоплатци и на цялата икономика. Без такива реформи – особено тези , касаещи развитието на човешкия капитал, няма как икономиката да превключи на по-висока скорост, страната губи перспектива и продължава да бъде напускана от младите, което пък създава мултипликатор на проблемите.

SHARE
Доктор по икономика, управляващ съдружник на инвестиционна консултантска компания "Маконис". В дългогодишната си кариера на инвестиционен консултант е ръководил голям брой проекти за сливания и придобивания, бизнес оценки и финансирания в редица страни от Източна Европа и Ирландия.